Úrazové pojištění

Kalkulačka úrazového pojištění online

Co je to úrazové pojištění

Úrazy mohou způsobit podstatnou změnu v životě našem i našich blízkých, zejména ty s trvalými následky – nejen, že jsou hodně bolestivé, nepříjemné, ale můžou nás omezit i na několik týdnů nebo měsíců, což pro nás znamená finanční zátěž. Proto je dobré myslet na úrazové pojištění, které může částečně „zhojit“ finanční ztráty.

Zvláště pak, splácíte-li půjčky, nebo hypotéky, v takovém případě finančních závazků ve Vás může úrazové pojištění vyvolat pocit jistoty a bezpečí. Úraz nemusí být způsoben ani naší vlastní vinou, ale může nás ovlivnit natolik, že nepříjemně zpomalí naše životní tempo.

Úrazové pojištění podle délky a určení

Dlouhodobé úrazové pojištění se platí ročně a kryje úrazy při běžných činnostech, v práci i při sportování
krátkodobé úrazové pojištění můžete využít při konkrétní krátkodobé činnosti (např. účast na sportovní akci, na dovolenou, na pracovní cestu), při které je vyšší riziko úrazu, uzavírá se jednorázově na dobu několik dní až několik měsíců

Krytí úrazového pojištění

Úrazové pojištění se může skládat z mnoha pojistných krytí. Níže jsou uvedeno, co jednotlivá pojištění obvykle obsahují. Každá pojišťovna to může mít trochu jinak, proto je potřeba si pečlivě pročíst konkrétní pojistné podmínky.

Podstatné je, že úrazové pojištění kryje skutečně jen úrazy, což je obvykle definováno jako neočekávané a náhlé působení zevních sil nebo vlastní tělesné síly nezávisle na vůli pojištěného nebo neočekávané a nepřerušované působení vysokých či nízkých teplot, plynů, par, elektrického proudu a jedů, kterým bylo pojištěnému způsobeno tělesné poškození zdraví nebo smrt. Toto pojištění tedy nekryje onemocnění.

Za úraz se obvykle nepovažují nemoci, infarkt, mrtvice, duševní a nervové poruchy (ale úraz se může stát jako následek těchto příhod). Samozřejmě jsou vyloučeny úrazy, které byly způsobeny úmyslně, během trestného činu, po požití alkoholu, drog apod.

Trvalé následky

Pokud dojde v důsledku úrazu ke vzniku trvalých následků, vznikne nárok na plnění ze sjednané pojistné částky. Konkrétní výše vyplacené částky závisí na stupni rozsahu trvalých následků – uvádí se v procentech a stanovuje jej lékař.

Podle toho se určí procenta sjednané pojistné částky, která se vyplatí (může to být třeba 50% až 400% – tzv. progrese). Způsoby výpočtu se velmi liší.

Ke zkoumání trvalých následků a stanovení částky k vyplacení dochází obvykle až po několika měsících (mohou to být i roky) od úrazu poté, co se následky úrazu stabilizují a lze tak určit, co již je trvalé a co se vyléčilo.

Smrt následkem úrazu

Zemře-li pojištěný na následky úrazu obvykle do 1 roka od úrazu, vzniká nárok na výplatu sjednané částky, kterou obdrží pozůstalí.

Úrazový důchod

Dojde-li v důsledku úrazu k trvalému poškození tělesné i duševní činnosti v nějakém stanoveném minimálním rozsahu, bude postižený doživotně dostávat měsíční či roční důchod ve výši, kterou si sjedná (popř. nižší v případě nižšího postižení).

Navíc některé pojišťovny na začátku vyplatí jednorázově i několikanásobek sjednané částky jako doplňkové plnění.

Denní odškodné

Obvykle se vyplácí pevně stanovená částka každý den po dobu nutného léčení úrazu či po dobu přiznané pracovní neschopnosti, nejdéle však stanovenou maximální dobu (obvykle 1 rok).

Odškodné za pobyt v nemocnici

Vyplácí se pevně stanovená částka za každý den, kdy pojištěný stráví v nemocnici v plném nemocničním ošetření. Obvykle se netýká lázní, sanatorií, ozdravných pobytů apod.

Kosmetické operace

V případě, že bude v důsledku úrazu poškozen trvale povrch těla a pojištěná osoba se rozhodne podstoupit kosmetickou operaci, jsou vzniklé náklady za operaci až do sjednané výše hrazeny pojistitelem.

Operace obvykle musí proběhnout do nějaké doby od vzniku úrazu (např. do 3 roků).

Drobná poškození

Pojišťovna vyplatí plnění za drobné poškození v případě, že úraz nezanechá trvalé následky, ale dojde k trvalému viditelnému tělesnému poškození, které je však chirurgicky odstranitelné.

Jedná se např. o jizvy, poškození nebo ztráty zubů apod.

Zachraňovací náklady

Pojišťovna obvykle uhradí náklady na hledání a záchranu pojištěného, který utrpěl úraz, jeho dopravu do nemocnice nebo na specializovanou kliniku. Neplatí v případě, že toto bylo hrazeno z veřejného zdravotního pojištění.

POJIŠTĚNÍ

Co je ŠKODA Plus?

Jak název napovídá, ŠKODA Plus je program pod hlavičkou ŠKODA AUTO. Jedná se o systém prodeje ojetých vozů zmíněné značky. Tyto vozy prošly důkladnou kontrolou a automobilová společnost se za ně zaručuje.

POJIŠTĚNÍ

Jak nastartovat auto pomocí kabelů?

Nepříjemná situace, která se může stát každému. Zapnutá světla, rádio nebo zapojený chladič na nápoje přes noc vysály energii z vaší autobaterie. Je čas na použití startovacích kabelů. Víte jak na to? Máme pro vás přehledný návod.

POJIŠTĚNÍ

Jaké příjmy budete potřebovat ke schválení hypotečního úvěru?

V třesoucí se ruce svíráte klíč, který vám právě předal usmívající se realitní makléř. Dveře se vám daří odemknout až na třetí pokus, ale konečně dostáváte své emoce pod kontrolu a vstupujete do haly. Vše září novotou a voní čerstvým dřevem, zatímco velká okna vpouští dovnitř spoustu příjemného světla. Prohlížíte si zbrusu novou kuchyň, nádhernou sedací soupravu, ložnici s královskou postelí a zářivě čistou koupelnu. Vše vypadá do puntíku tak, jak jste si představovali. Vaše nové bydlení.

Napište nám